20/10 THÁNG CỦA NÀNG – MIA WAXING SALE SẬP SÀN

THÔNG TIN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI NHÂN DỊP 20/10 CỦA MIA WAXING

  • mua 1 tặng 3
  • mua là có quà
  • 500gr sáp M.I.A GIẢM SỐC 3.0.0k chỉ còn 1.5.9k TẶNG 10ml mỡ trăn + tinh chất dịu da sau wax + que phết sáp

  • 1kg sáp wax lông cao cấp M.I.A 4.5.0K chỉ còn 2.9.9k tặng 100gr sáp + 10ml mỡ trăn + que phết sáp

  • Combo 1: nồi pro wax 100 + 100gr sáp wax 3.5.0k chỉ còn 1.9.9k TẶNG 10ml mỡ trăn + tinh chất dịu da sau wax + que phết sáp

  • Combo 2: 100gr sáp wax + 10ml mỡ trăn nhài 1.4.0k chỉ còn 8.9k
  • Combo 3: 100gr sáp wax + chén nấu silicon 2.0.0 chỉ còn 9.9k tặng que phết sáp silicon + 10ml mỡ trăn + que gỗ
  • Nồi chống dinh cao cấp ceramic 3.5.0k chỉ còn 2.4.9k tặng 100gr sáp + que phết sáp