Tất Niên 2023 Mia Waxing

Tất Niên 2023 Mia Waxing Hi vọng sang năm thưởng tết sẽ gấp đôi năm cũ! Cảm ơn tập thể M.I.A đã hành cùng cty trong năm 2022.