thông báo tạm ngưng hoạt động để cải tạo và nâng cấp

M.I.A xin thông báo tạm ngưng hoạt động để cải tạo và nâng cấp

Thời gian từ ngày 07/10/2022- 17/10/2022

thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này mong quý khách thông cảm

Tất cả các kênh online vẫn hoạt động bình thường

Khách mua lẻ gọi: 0369780538 trước khi đến